HPV Türkiye

HPV Türkiye Bilgi Paylaşım Forumu

HPV Testi , HPV-DNA testi nasıl uygulanmaktadır?

HPV Testi , HPV-DNA testi nasıl uygulanmaktadır?

Kansız ve mukussuz olarak bir vaginal fırça yardımı ile kolayca alınan vaginal smear örneğinden veya küçük bir müdahale sonrası kondilomun kendisinden bir parça alınarak  HPV’ ye ait DNA’ yı elde etmek (eğer HPV pozitif ise) mümkündür. DNA eldesini takiben yapılan PCR sonuçları agaroz gel görüntüleme ile izlenir. Jel görüntülemede (+) sonuç HPV DNA’ sının varlığını gösterir. Daha sonra chip teknolojisi kullanılarak en sık gözlenen 35 tip için inceleme yapılır.

Neden tarama testleri yaptırılmalıdır?

Kanser kaynaklı kadın ölümlerinde 2. sırada bulunan serviks kanseri erken tanı metodları kullanılarak erken safhada yakalanabilmektedir. DNA tabanlı testlerin kullanımı ile tarama testlerinde ciddi mesafeler alınmış durumdadır. Çok kolay uygulanabilen bu tekniklerin kullanımıyla düşük maliyetlerle ciddi koruyucu hekimlik hizmeti verilebilmekte ve erken teşhisin hasta, hekim ve sağlık sistemi açısından tüm maddi ve manevi avantajlarına olanak sağlanmaktadır.

HPV tespiti için başka testler ve yenilikler var mıdır? Yeni HPV Testleri nedir?

HPV kültürü için rutin bir laboratuar metodu henüz geliştirilmemiştir. HPV saptamak için pek çok moleküler metod kullanılabilir. Bunlar filter hibridizasyon metodu (FISH), PCR, ligaz chain reaksiyon ve HPV DNA nın direk klonlanmasıdır. FDA onayı alan diğer bir metod da Vira Pap / Vira Type testtir. Son zamanlar da Hibrid Capture testi tanıtılmıştır ve FDA onayı almıştır.

“Micro array chip” ” Yöntemi Nedir?

100’den fazla çeşidi olduğu bilinen HPV’ nin yalnızca 18’nin tehlikeli olduğu, yani kansere neden olabileceği bilinmektedir. Normal smear testlerinde virüsün ancak yüzde 50’sinin yakalanabilmekte, kesin tanı için “micro array chip”lerin kullanılması gerekliliği son yıllarda bir çok yayında bildirilmektedir. Bu sistem HPV tiplerinde en sık görülen ve kansere neden olan çeşitlerini otomatik olarak saptamakta  ve yanılma olasılığı da bulunmamaktadır. Erkeklerde de kullanılabilen micro array chip yöntemi, daha önce 3 hafta ile 1 aydan uzun bir süre beklemek gerekirken bu sistemde testin sonuçları 4 gün içinde alınabilmektedir.

HPV BİLGİ PAYLAŞIM FORUMU

Bitkisel Ürünler Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız !

HPV HASTALIĞINDAN KURTULANLARIN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIĞI ORTAK PLATFORMU ZİYARET EDİN !

About the author
HPVTurkiye
Bilgi Paylaştıkça Büyür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir